Our social:

Friday, August 28, 2015

ការវាយអត្ថបទជាខ្មែរ Unicode NIDA

នៅក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពីការវាយអត្ថបទជាខ្មែរ Khmer Unicode NIDA។ វីដេអូបង្រៀននេះនិយាយជាភាសាខ្មែរ។


1 comment: