Our social:

Friday, August 28, 2015

សេចក្តីណែនាំពីការប្រើខ្មែរ Unicode NIDA

នៅក្នុងមេរៀននេះលោកអ្នកនឹងសិក្សាអំពី សេចក្តីណែនាំពីការប្រើ Khmer Unicode NIDA និងទិដ្ឋភាពប្លែកគ្នារវាង Keyboard Unicode និង Limmon។ វីដេអូបង្រៀននេះនិយាយជាភាសាខ្មែរ។


0 comments:

Post a Comment